Harboe, I. (1). På søkekurs i York. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/332