(1)
Ƙdegaard, M. SMH-Nytt Nr 2/ 1998, Vol. 23. SMHN 2015, 23.