(1)
Ƙdegaard, M. SMH-Nytt Nr 1/ 1996, Vol. 21. SMHN 2015, 21.