(1)
Ƙdegaard, M. SMH-Nytt Nr 1/ 1995, Vol. 20. SMHN 2015, 20.