(1)
Ƙdegaard, M. SMH-Nytt Nr 2/ 1994, Vol. 19. SMHN 2015, 19.