(1)
Ƙdegaard, M. SMH-Nytt Nr 1/ 1993, Vol. 18. SMHN 2015, 18.