(1)
Romuld, S. E. Hilsen Fra Redaksjonen - Ved Veis Ende. SMH-nytt 2013, 37.