(1)
Romuld, S. Hilsen Fra Redaksjonen - Ved Veis Ende. SMHN 1, 37.