(1)
Hunskår, I.; Lein, R.; Niedźwiedzka, B.; Sieradzka-Fleituch, M.; Sletsjøe, H.; Stenhammer, A. MedLibTrain Til Istanbul - Siste Stopp for Prosjektet?. SMHN 1, 37.