(1)
Kaalvik, H. EBLIP I Jakten På Ny Kunnskap!. SMH-nytt 2013, 37.