(1)
Mjøs, C. T. Å Ta Pulsen På Helsebibliotekverdenen. SMH-nytt 2013, 37.