(1)
Mjøs, C. Å Ta Pulsen På Helsebibliotekverdenen. SMHN 1, 37.