(1)
Gundersen, M. En Primadonna På Gjøvik. SMHN 1, 37.