(1)
Aasen, S. En Studietur Til USA Høsten 2012. SMHN 1, 37.