(1)
Velde, T. Rapport Fra Internet Librarian 2011. SMH-nytt 2013, 37.