(1)
Velde, T. Rapport Fra Internet Librarian 2011. SMHN 1, 37.