[1]
Lein, R. og Hunskår, I. 1. Hvordan kan du bruke MedLibTrain-håndboka?. SMH-nytt. 37, 1 (1).