[1]
Mjøs, C.T. 2013. Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen. SMH-nytt. 37, 1 (feb. 2013).