[1]
Mjøs, C. 1. Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen. SMH-nytt. 37, 1 (1).