[1]
Harboe, I. 1. På søkekurs i York. SMH-nytt. 37, 1 (1).