[1]
Velde, T. 2013. Rapport fra Internet Librarian 2011. SMH-nytt. 37, 1 (feb. 2013).