Callewaert, Staf. Kulturel Kapital Og Social Differentiering. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 3 (mai 28, 2021): e3296. åpnet oktober 19, 2021. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/3296.