Petersen, Karin Anna. Opkomst Og Afvikling Af Faget Sykepleievitenskap Ved Universitet I Bergen (1979-2019). Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 3 (oktober 26, 2021): e3205. åpnet mai 21, 2022. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/3205.