Callewaert, Staf. Forfaderskult Og Opdragelse. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2 (november 5, 2020): e3164. åpnet juni 14, 2021. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/3164.