Nørholm, Morten, og Staf Callewaert. Pierre Bourdieu. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 3 (januar 11, 2021): e3158. åpnet mai 22, 2022. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/3158.