Krais, Beate, og Pierre Bourdieu. «"I Mellemtiden Har Jeg Lært Alle Den Sociologiske Forståelses Sygdomme at Kende.&quot»;. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2 (august 10, 2020): e3099. åpnet august 9, 2022. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/3099.