Frederiksen, Jesper, Mette Dahl, og Kim Jørgensen. Different Professional Ideal Types in the Inter-Sectoral Management of Psychiatric Healthcare Trajectories. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2 (oktober 27, 2020): e3067. åpnet august 9, 2022. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/3067.