Nørholm, Morten. Bostadens Pris. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2 (august 4, 2020): e2929. åpnet oktober 19, 2021. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/2929.