Callewaert, Staf. Pierre Bourdieu Og Den Sociologiske Tænkning Om Læreren (subjektivitet Og Socialitet). Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 1 (juni 5, 2019): e2803. åpnet august 3, 2020. https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/article/view/2803.