Callewaert, S. (2023) «Anteckningar om klasser, klassmedvetenhet och gender hos Marx enligt Göran Therborn och Erik Olin Wright jämfört med Pierre Bourdieu», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 5, s. e3837. doi: 10.15845/praxeologi.v5.3837.