Dahl, M., Boge, J. H., Eide, P. H. og Horne, R. (2023) «Dagkirurgi for økonomien sin del», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 5, s. e3763. doi: 10.15845/praxeologi.v5.3763.