Fjell Kristiansen, E. H. og Boge, J. H. (2023) «Hvordan det kan ha seg at noen på operasjonsstuen ikke bruker munnbind?», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 5, s. e3760. doi: 10.15845/praxeologi.v5.3760.