Callewaert, S. (2021) Kulturel kapital og social differentiering, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 3, s. e3296. doi: 10.15845/praxeologi.v3i0.3296.