Petersen, K. A. (2021) Opkomst og afvikling af faget sykepleievitenskap ved Universitet i Bergen (1979-2019), Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 3, s. e3205. doi: 10.15845/praxeologi.v3i0.3205.