Callewaert, S. (2020) Forfaderskult og opdragelse, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e3164. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.3164.