Boge, J. H. (2021) A praxeological approach to constructions of social science, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 3, s. e3161. doi: 10.15845/praxeologi.v3i0.3161.