Nørholm, M. og Callewaert, S. (2021) Pierre Bourdieu, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 3, s. e3158. doi: 10.15845/praxeologi.v3i0.3158.