Krais, B. og Bourdieu, P. (2020) «"I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende.&quot»;, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e3099. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.3099.