Frederiksen, J., Dahl, M. og Jørgensen, K. (2020) Different Professional Ideal Types in the Inter-sectoral Management of Psychiatric Healthcare Trajectories, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e3067. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.3067.