Nørholm, M. (2020) Bostadens pris, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e2929. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.2929.