Callewaert, S. (2019) «Pierre Bourdieu og den sociologiske tænkning om læreren (subjektivitet og socialitet)», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, s. e2803. doi: 10.15845/praxeologi.v1i0.2803.