Callewaert, S. (2019) «Introduktion til Pierre Bourdieu: ‘De tre former for teoretisk viden’», Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, s. e2595. doi: 10.15845/praxeologi.v1i0.2595.