CALLEWAERT, S. Kulturel kapital og social differentiering. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, v. 3, p. e3296, 28 maio 2021.