PETERSEN, K. A. Opkomst og afvikling af faget sykepleievitenskap ved Universitet i Bergen (1979-2019). Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, v. 3, p. e3205, 26 out. 2021.