CALLEWAERT, S. Forfaderskult og opdragelse. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, v. 2, p. e3164, 5 nov. 2020.