NØRHOLM, M.; CALLEWAERT, S. Pierre Bourdieu. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, v. 3, p. e3158, 11 jan. 2021.