KRAIS, B.; BOURDIEU, P. "I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende.". Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, v. 2, p. e3099, 10 ago. 2020.