FREDERIKSEN, J.; DAHL, M.; JØRGENSEN, K. Different Professional Ideal Types in the Inter-sectoral Management of Psychiatric Healthcare Trajectories. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, v. 2, p. e3067, 27 out. 2020.