NØRHOLM, M. Bostadens pris. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, v. 2, p. e2929, 4 ago. 2020.