Dahl, M., Boge, J. H., Eide, P. H., & Horne, R. (2023). Dagkirurgi for økonomien sin del. Praxeologi – Et Kritisk Refleksivt Blikk På Sosiale Praktikker, 5, e3763. https://doi.org/10.15845/praxeologi.v5.3763